SERWIS BIUROWY
 • zapewniający stały adres

 • zakładanie działalnosci gospodarczej, również bez zameldowania w Niemczech

 • kosztorysy, rachunki, umowy, ponaglenia do zapłaty, zlecenia, reklama,
strony internetowe

 • tłumaczenia przysięgłe, pomoc w urzędach, w wypełnianiu formularzy np.
dot. zasiłku rodzinnego na dzieci - również przebywające w Polsce (Kindergeld,
Elterngeld).


UBEZPIECZENIA
 • zdrowotne od 67,57 € bez udziału własnego możliwe (ohne Selbstbeteiligung)

  -bez badania lekarskiego, bez corocznych podwyżek skfadki

 • wypadkowe, emerytalne zamiast podatku oraz z dotacjami państwowymi

 • pojazdów samochodowych z uznaniem polskich zniżek


DORADZTWO DLA PRACOWNIKÓW I PRACODAWCÓW
 • egalne formy oszczędności podatkowych (Einkommensteuer) oraz redukcji
 obowiązkowych składek socjalnych (Sozialversicherung)


DORADZTWO DLA PRACOWNIKÓW I PRACODAWCÓW
 • legalne formy oszczędności podatkowych (Einkommensteuer) oraz redukcji
 obowiązkowych składek socjalnych (Sozialversicherung)

 • Obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne dla samozatrudnionych w Niemczech!?


SZUKAMY WSPÓŁPRACOWNIKÓW
Wyślij swój list motywacyjny i CV na nasz adres lub e-mail.