Търсите осигуровка? Вие сте на точното място! Предлагаме осигуровки на достъпни цени за всеки един от вас: за Вас, за Вашето семейство и Вашите познати. Ние Ви предлагаме: достъпни здравни осигуровки, индивидуален и професионалeн анализ на финансовото състояние на фирмата За повече информация, моля, обърнете се кьм нашето бюро!

ЗАСТРАХОВКИ И ОСИГУРОВКИ

Здравна осигуровка от 69 евро на месец Пенсионни осигуровки от 50 евро на месец Застраховка злопулука, Правна застраховка
***БЕЗПЛАТНО СРАВНЯВАНЕ НА ТАРИФИ ПРИ ЗАСТРАХОВКИ

Семейни осигуровки

Ние се грижим и за здравето на Вашето семейство! Тук ще намерите информация на тема семейна осигуровка към държавната здравна каса. В рамките на Вашата осигуровка е възможна и безплатна семейна осигуровка на членовете на Вашето семейство, т.н. съпрузи, деца и партньори на семейни начала („Eingetragene Lebenspartnerschaft”). Повече…

Осигуряване

Законодателната система на Германия гласи, че всяко едно лице, което упражнява фирмена дейност на територията на страната, трябва да бъде здравно осигурено. За всеки месец, през който лицето не е било осигурявано, заплаща при сключване на договор кьм застрахователна агенция стойността на осигурителната вноска за всеки неосигурителен месец, а от шестия неосигурителен месец заплаща една шеста от вноската. Ние Ви предлагаме осигуровки на достъпни цени в Германия: без доплащене на сумите за период, в който лицето не е било осигурявано без собствен дял, без лекарски преглед, стабилни цени. Повече…

Задъжително осигуряване

В нашата застрахователна фирма не трябва да се надплащат просрочени премии за здравна осигуровка в Германия, съобразно немския закон!!!! В нашето бюро ще получите безплатно сравнение на застрахователните тарифи. В нашата оферта ще намерите достъпни цени за здравни осигуровки в Германия, без собствен участие и без надлащане на просрочени премии. Повече…

Набираме сътрудници за подкрепа на нашия екип.