АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ


Регистрация на фирма(Gewerbe, GmbH)

Счетоводни услуги

Административни услуги

Секретариат

Сметки, Договори, Оферти, Поръчки, Предупреждения, Реклама

Водене на фирмена документация

Попълване на формуляри, пълномощни

Професионална консултация

Консултация за вашето обучение в Германия

Попълване на формуляри за кандидатстване по специалност в немските университети

Подготовката за полагане на DSH

Изготвяне на автобиография, мотивационно писмо за работа и др.

Текстообработка